Szakközépiskola

Szakközépiskola

Szakközépiskolai szakképzések

Szakközépiskolai osztályainkban a szakmai ismeretek megszerzése, és a sikeres szakmai vizsga tétele az elsődleges. A 3 év képzés során, a gyakorlati foglalkozások száma magas, az összes képzési idő kb. 60-70 %-a. A tanulószerződéssel folytatott szakmai gyakorlatok (iskolánk tangazdaságában, vagy esetleg más külső gyakorlóhelyen) rendszeres havi bevételt jelent a tanulók (családjaik) számára. Ennek mértékét, juttatásának feltételit jogszabályok írják elő.

FONTOS!   A sikeres szakmai vizsga után második szakképesítés is ingyen szerezhető, vagy további 2 év felkészüléssel iskolánkban érettségi vizsga tehető.

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola mindkét képzési helyéhez tartozik egy-egy jól felszerelt, és évről-évre fejlesztett tanüzem, amely a szakmai gyakorlati képzések bázisa, de a diákélet (szakmai versenyek, osztálytalálkozók, szerenád, külföldi iskolák fogadása, stb.) színhelye is. Az Apagyi Tanüzemben és a Tiszaberceli Tanüzemben nemcsak napi órarend szerinti, hanem rövidebb összefüggő (hetesi), és hosszabb összefüggő (nyári) gyakorlatok is teljesíthetők pedagógus felügyelete mellett. A többnapos gyakorlatok kiválóan alkalmasak a hosszabb munkafolyamatok megismerésére, de jó lehetőség az önállóságra szoktatásban, és a társas együttélés íratlan szabályainak megtanulásában.

Intézményünk évek óta, széles partneriskolai kapcsolatot ápol hazai és külföldi iskolákkal. Rendszeresen részt veszünk szakmai és nem szakmai versenyeken, és cseregyakorlatokon. Tanulóink közül minden évben 30-40 fő jut el külföldre (Erdélybe, Hollandiába, Szlovákiába, stb.) esetenként több hetes szakmai gyakorlatra. Úgy gondoljuk, ez mindenképpen figyelemre méltó szakmai és nyelvtanulási lehetőség.

Képzési idő: 3 év (+ 2 év érettségi felkészítő)            

A képzés közvetlen célja a szakmai vizsgára történő felkészítés.

9-11. évfolyamokon közismereti tantárgyak és tanévenként egyre növekvő szakmai óraszámban a választott szakmához tartozó szakmai tantárgyak oktatása folyik.

A gyakorlati órák száma 60% a szakmai órákon belül.

A 11. évfolyam szakmai vizsgával zárul.

A képzés idejére iskolánkkal tanulószerződés köthető.

Továbbtanulási lehetőségek a sikeres szakmai vizsga után

A második szakképesítés is ingyen megszerezhető.

„Ráépülő” szakmai végzettség is ingyen szerezhető további egy év alatt.

A szakképesítéssel már rendelkezők korhatár nélkül, két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel.

A 2018/2019. tanévben az alábbi szakiskolai képzések beindítását tervezzük:

Kertész (szakközépiskola)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0005

001

Tiszabercel

0010

004

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%

A Kertész képzés a 2018-2019 tanévtől kezdődően a „Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj„ keretében tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjjal támogatott.

Tantárgyak: Gazdálkodási alapismeretek, Növénytan, Termesztési ismeretek, Termesztési ismeretek gyakorlat, Műszaki alapismeretek, Munkavállalói ismeretek, Kerti munkák, Gyümölcstermesztési alapok, Zöldségtermesztési alapok, Szőlőtermesztés, Összefüggő nyári gyakorlat

Továbbtanulás:

A szakképesítés megszerzése után további egy tanév alatt megszerezhető az Zöldség -és gyümölcstermesztő vagy a Gyógy - és fűszernövénytermesztő szakképesítés

Dísznövénykertész (szakközépiskola)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0006

001

Tiszabercel

0011

004

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Feladata az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.

A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%

Tantárgyak Gazdálkodási alapismeretek, Növénytan, Termesztési ismeretek, Műszaki alapismeretek, Munkavállalói ismeretek, Szabadföldi dísznövénytermesztés, Faiskolai termesztés, Műszaki ismeretek, Növényházi dísznövénytermesztés, Összefüggő nyári gyakorlat

Virágkötő és virágkereskedő (szakközépiskola)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0007

001

Tiszabercel

0012

004

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%.

Tantárgyak: Növényismeret és –kezelés, Virágkötészet, Virágeladás alapjai, Virágkereskedelem , Vállalkozási ismeretek, Összefüggő nyári gyakorlat

Gazda (szakközépiskola)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0004

001

Tiszabercel

0009

004

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni

Tantárgyak:Állattartás 1.-2, Általános növénytermesztés, Részletes növénytermesztés, Zöldség kertészet, Gyümölcs kertészet, Műszaki ismeretek , Gazdálkodási ismeretek, Kiegészítő tevékenységek, Összefüggő nyári gyakorlat

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%.

A Gazda képzés a 2018-2019 tanévtől kezdődően a „Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj„ keretében tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjjal támogatott.

„A szakmai vizsga megkezdésének feltétele a Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

Továbbtanulás:

A szakképesítés megszerzése után további egy tanév alatt megszerezhető az Állattartó szakmunkás vagy  Biogazdálkodó végzettség.

Állattartó szakmunkás (szakközépiskola)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0008

001

Tiszabercel

0013

004

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.

Tantárgyak:Állattartás, Állathigiénia és állat-egészségügy, Takarmányozás, Gazdasági állatok szaporítása, Állattartás gépei, Gazdálkodási ismeretek, Összefüggő nyári gyakorlat

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%.

"Sajátos helyzet" figyelembevétele a felvételi eljárás során

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve aki sajátos helyzetű.

A sajátos helyzet megállapításánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

sajátos helyzetű az a tanuló:

a) akinek szülője, gondviselője iskolánk dolgozója,

b) akinek testvére iskolánkkal tanulói jogviszonyban áll vagy állt,

c) akinek szülője, gondviselője iskolánkkal tanulói jogviszonyban állt,

d) akinek szülője, gondviselője a gyermeket egyedül neveli és munkahelye ebben a körzetben van,

e) aki védelembe vétel alatt áll, és az iskolánkba történő felvételre a gyámhatóság és/vagy a gyermekjóléti szolgálat tett javaslatot.

A sajátos helyzet figyelembe vételét a felvételt kérő tanuló törvényes képviselőjének kell írásban kérnie. A kérelmet az iskola igazgatójának kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt.

Ha helyhiány miatt valamennyi felvételi kérelmet nem lehet teljesíteni, a felvételről az érintett tanulók törvényes képviselőinek jelenlétében sorsolással döntünk.

További tájékoztatásért, kérjük keressenek bennünket személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeink egyikén:

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2., Telefon: 42/403-750; lippai.szakkozepiskola@gmail.com

4474 Tiszabercel, Fő u. 90., Telefon: 42/204-600; tiszabercel.lippai@gmail.com

Továbbtanulási felelős: Molnár János igazgató helyettes: 30/4528775

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.